Dezinsekce je soubor opatření, které vedou k vyhubení lezoucího a létajícího hmyzu. Mezi nejčastější škůdce patří štěnice, mravenci (zahradní, farao), švábi (rus domácí, šváb obecný), vosy, sršně, blechy, moly, potemníci a červotoči.

ŠTĚNICE

DEZINSEKCE

ŠTĚNICE DOMÁCÍ

ŠVÁBOVITÝ HMYZ

(RUS DOMÁCÍ, ŠVÁB OBECNÝ)

MRAVENCI (ZAHRADNÍ A FARAO)

VOSY A SRŠNĚ

BLECHY

ŠVÁBI

MRAVENCI

VOSY

BLECHY

Při likvidaci je nutné, aby bylo ošetřeno přímo samotné hnízdo a jeho blízké okolí. Jedno hnízdo může mít až několik stovek jedinců. Jejich počet a aktivita se zvyšuje se vzrůstající teplotou.

 

Nejčastěji používáme insekticid ve formě postřiku, v případě potřeby je možné použít popraš, dým nebo aerosol.

 

Hubení vos nejčastěji provádíme v ranních nebo večerních hodinách, tedy v době, kdy hmyz není tolik aktivní a většina populace se nachází uvnitř hnízda. Po aplikaci insekticidu je potřeba utěsnit prostory, kterými se vosy do hnízda dostávaly.

Nejčastěji se s blechami setkáváme ve spojení s domácími mazlíčky. Před zásahem doporučujeme provést úklid celého bytu, případně plochy, která bude ošetřována. Pelíšky domácích mazlíčků doporučujeme vyprat – vyčistit. Zákrok složitostí připomíná likvidaci štěnic, jsou však použity jiné přípravky. Zákrok provádíme kombinací postřiku a dýmovnice. Máme vysokou účinnost prvním zákrokem, opakované ošetření proti blechám provádíme výjimečně.

Zahradní: vyskytují se nejčastěji v jarním a letním období, kdy pronikají do obytných objektů – dělnice žijí až několik let, královna dokonce více jak 10 let. Potravu tvoří především cukr a bílkoviny. K likvidaci se používá zejména insekticid ve formě postřiku.

 

Farao: výskyt zaznamenáváme v době, kdy začíná topné období. Od zahradních mravenců se liší velikostí a barvou (jsou menší a světlejší). Vyskytují se zejména v kuchyních, koupelnách a bytových jádrech. K likvidaci používáme nejčastěji insekticid ve formě požerové nástrahy.

Velikost jedince dosahuje v průměru 1 – 3 cm, má hnědavé až černé zbarvení. Jedná se o hmyz, který se považuje za nejodolnější a nejpřizpůsobivější. Vydrží bez vody a potravy až několik týdnů. Vyskytuje se nejčastěji v jádrech domů, koupelnách, kuchyních, výrobních a potravinářských provozech – sporáky, ledničky, dřezy, myčky, rozvody. Je aktivní v nočních hodinách, kdy vylézá za potravou. Může být přenašečem bakterií a závažných onemocnění (žloutenka, salmonela). Likvidaci švábů provádíme nejčastěji pomocí požerové nástrahy ve formě gelu, druhým způsobem je aplikace insekticidu formou postřiku.

 

Volně prodejné lepové pasti slouží pouze k monitorování!

Štěnice domácí (někdy označována jako štěnice obecná, postelová či postelní) je celoročně nejrozšířenější druh hmyzu, který je bez odborné firmy nemožné zlikvidovat. Průměrná velikost dospělých jedinců dosahuje 4 – 6 mm (nedospělí jedinci jsou logicky menší!). Jsou zrzavě až hnědě zbarvené. Jedná se o hmyz, který se živí lidskou krví, je aktivní v nočních hodinách.

 

Projevem výskytu štěnic jsou štípance, černé (trus) nebo krvavé skvrny na povlečení, případně na samotné posteli. Poštípání se projevuje u každého člověka jinak (ani lékař nemusí poznat, že se jedná o štěnici).

 

Nejčastější místa úkrytu štěnic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete si je přivést z dovolené, při cestě hromadnou dopravou nebo přinést ve starém nábytku či obrazech. Přežijí bez potravy i více jak 1 rok. Výskyt štěnic nemá nic společného s čistotou v bytě, úklid bohužel nezaručí, že se štěnicím vyhnete, prevence téměř neexistuje. Štěnice se také běžně vyskytují ve všech typech ubytovacích zařízení, je to dáno zvýšenou migrací a cestovním ruchem. Dezinsekce štěnic(nesprávně deratizace štěnic) je časově náročná, každý zákrok je potřeba řešit individuálně. Před samotným zákrokem rozhodně nevyhazujte ani nepřemisťujte žádný nábytek, hrozí rozšíření do dalších místností(pokud už tomu tak není), případně po celém domě.

 

Nábytek zasažený štěnicemi se nemusí likvidovat, k tomuto přistupujeme pouze ve výjimečných případech.

 

Používáme nejmodernější a osvědčené přípravky, které jsou pro použití v České republice registrovány. Máme vysokou úspěšnost likvidace jedním zásahem, rozhodně však nelze vyloučit, že při velkém výskytu štěnic se bude muset zákrok opakovat. Na každý zákrok je třeba pohlížet individuálně. Na místě zásahu Vám znovu poskytneme všechny potřebné informace, provedeme prohlídku objektu a doporučíme postup pro konkrétní situaci.

 

Veškeré další informace o štěnicích a jejich likvidaci Vám rádi sdělíme po telefonu. Můžete nás také kontaktovat přes náš e-mail či stránky na Facebooku.

© MK deratizace, 2015