DERATIZACE

Deratizace je soubor opatření, při kterém dochází k likvidaci škodlivých hlodavců. Výskyt hlodavců doporučujeme nepodceňovat, hlodavci mohou přenášet různá onemocnění! (např. žloutenku). Nejčastějšími hlodavci jsou potkani a myši, velmi vzácně pak krysy. Provádíme jak preventivní deratizace, tak akutní zásahy.

 

Před samotnou deratizací provedeme průzkum objektu. Cílené hubení hlodavců a preventivní zákroky provádíme v domácnostech, firmách, provozovnách, restauracích, školách, školkách, atd. (zejména se jedná o sklepní prostory, sklady, garáže, …). Doporučujeme provádět deratizace pravidelně a to minimálně dvakrát ročně (jaro, podzim), tedy v době, kdy dochází k nárůstu jejich počtu a ke stahování do blízkosti obytných objektů. V potravinářských provozech doporučujeme provádět deratizaci častěji (4x ročně).

 

Používáme nejmodernější a osvědčené přípravky, včetně speciálních staniček k tomu určených. V případě zájmu k Vám přijedeme naprosto diskrétně.

 

Každý majitel nemovitosti je ze zákona povinen prokazatelně regulovat počet hlodavců, aby nedocházelo k ohrožení lidského zdraví a škodám na majetku (zákon č. 258/2000 "O ochraně veřejného zdraví").

 

© MK deratizace, 2015